"Palvele maailmankaikkeutta, ja maailmankaikkeus palvelee sinua."


Mitä Kundaliinijooga on?Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa, joka vahvistaa terveyttä, tuo mielenhallintaa sekä avaa arkitietoisuuden kohti sielutietoisuutta. Se yhdistää rajallisen itsemme korkeampaan, äärettömään itseemme.
Tässä yhteydessä voimme kokea elämän sellaisena kun se on, ilman rajallisen egomme asenteita, odotuksia ja kuvitelmia. Olemme yhteydessä sisäiseen totuuteemme, sisäiseen opettajaamme, joka ohjaa meidät pimeästä valoon, ymmärtämättömyydestä ymmärrykseen, kokemaan onnellisuutta ilman erityistä syytä.


Kundaliini tarkoittaa sielun energiaa, luovaa voimaa meissä jokaisessa. Kundaliinijoogan tekniikat puhdistavat, avaavat ja vahvistavat kehoa, erityisesti hermostoa ja meridiaanijärjestelmää siten, että voimme ottaa hallitusti ja viisaasti käyttöömme tämän puhtaan ja voimakkaan energian.


Kundaliinijooga on säilynyt salattuna joogaperinteenä Intian ylhäisön keskuudessa aina vuoteen 1969 saakka. Vasta silloin intialainen kundaliinijoogan mestari ja opettaja Yogi Bhajan toi opetukset avoimesti länsimaisten ihmisten keskuuteen. Hän opetti ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin ympäri maailmaa. Tänä päivänä kundaliinijoogaa opetetaan 35 maassa.


Yogi Bhajan halusi tarjota länsimaisen elämäntavan, teknologian, kiireen ja stressin kuormittamille ihmisille tehokkaan ja selkeän menetelmän. Kundaliinijoogan merkitys ja tavoite tiivistyy hänen viisaisiin sanoihinsa : ” Jokaisen syntymäoikeus on elää onnellista, tervettä ja pyhää elämää. ” Tämän lauseen pohjalta syntyi myös kansainvälinen kundaliinijooga –organisaatio 3HO ( Healthy, Happy, Holy ).KUNDALIINIJOOGATUNNILLA yhdistyvät monien eri joogasuuntausten tekniikat. Jokainen tunti alkaa virittäytymisellä eli aloitusmantralla, joka avaa vastaanottavaisen ja keskittyneen tilan sekä tuo meidät yhteyteen oman sisäisen opettajamme kanssa.
Tunti jatkuu hengitysharjoituksilla, kriyalla ja meditaatiolla.


Kriya tarkoittaa täyttä toimintaa. Tässä joogasuuntauksessa on lukemattomia, erilaisia kriyoja eli asanoista (asento- ja liikeharjoituksista), pranayamaharjoituksista (hengitysharjoituksista), usein myös mantroista ja meditaatio-harjoituksista yhdisteltyjä harjoituskokonaisuuksia, joilla jokaisella on aivan erityinen tavoite ja vaikutus, kuten esimerkiksi kriya sairauden torjuntaan, kriya 10 kehon herättämiseksi, kriya selän notkistamiseksi, kriya vihan voittamiseksi jne.


Gurmukin kielisiin mantroihin sisältyvä äänivärähtely, rytmi, kielen liikkeet kitalaessa sijaitseviin aivokeskusten heijasteosiin ja keskittynyt lausuminen ovat yksi kundaliinijoogan tehokkaimmista ja kauneimmista tekniikoista egon hiljentämiseen sekä sieluyhteyden avaamiseen.


Meditaatio on tekniikka, jonka avulla mielen loputon liike hiljenee ja avautuu tila kokea yhteys äärettömään itseen, sieluumme. Lisäksi meditaatio mm. puhdistaa mieltä, lisää keskittymiskykyä, mielenhallintaa ja stressinsietokykyä.


Kundaliinijoogan harjoitukset sisältävät myös mudria eli käsien ja sormien asentoja sekä bandhoja eli kehon lihaksilla tehtäviä lukkoja, joiden tarkoituksena on ohjata ja kanavoida energiaa tietyille alueille tai tiettyyn suuntaan.


Jokainen tunti päättyy loppuvirittäytymisellä eli aurinkolaululla sekä Sat Nam -mantralla.Monet kundaliinijoogan harjoitukset saavat kundaliinienergian nousemaan selkärankaa pitkin ylös, läpi koko chakra (=energiakeskus) järjestelmän. Tämä elävöittää ja virkistää kehoa sekä kohottaa tietoisuuttamme kohti korkeampaa ymmärrystä.


Säännöllinen kundaliinijoogan harjoittaminen mahdollistaa ylläpitämään kundaliinienergiaa edellä kuvatussa tilassa ja tuo siten puhtaimmat ja korkeimmat ominaisuutemme osaksi elämäämme. Siten voimme elää terveinä, onnellisina ja tietoisina kaiken luodun pyhästä alkuperästä.


Sat Nam


"A principle in life to remember is to travel light. You are travelling all the time. Travel light, live light, spread the light, be the light."

-Yogi Bhajan